Folklor

15. "Večer selskih gucov"


"Guci" i "rozganje" su na listi nematerijalne baštine RH te je Večer selskih gucov ujedno prezentacija očuvanja te nematerijalne baštine.


Dom HV Zrinski

Nedjelja, 09.12.2018. u 18:00h

Ulaz: Besplatan

Navigacija

Dodaj u kalendar

2b7a66617286301fd5954d0eda7ff9f8 © 2018