Ostalo

Književni susret s Davorkom Semenić-Premec


Na književnom susretu Davorka Semenić-Premec predstavit će svoje dvije slikovnice, “Vera među knjigama” i “Vera i jednobrk”, koje je ilustrirala nagrađivana ilustratorica Vanda Čizmek, a izdala Ibis Grafika.


Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić

Utorak, 18.02.2020. u 10:00h

Ulaz: Besplatan

Navigacija

Web

Dodaj u kalendar

2b7a66617286301fd5954d0eda7ff9f8 © 2018