Ostalo

Druga strana ljeta


Slikovnicu “Druga strana ljeta” predstavit će spisateljica Ivane Francišković Olrom i ilustrator Mario Šimić. Nastala je u suradnji Grada Karlovca i Naklade Šumek. “Druga strana ljeta” slikovnica je i bojanka nastala s ciljem poticanja djece, roditelja, odgajatelja i nastavnika na stvaranje povezujućeg odnosa s Karlovcem, prošlošću i sadašnjošću grada.


Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić

Utorak, 12.11.2019. u 10:00h

Ulaz: Besplatan

Navigacija

Web

Dodaj u kalendar

2b7a66617286301fd5954d0eda7ff9f8 © 2018