Ostalo

Sportsko-intelektualne igre za mlade


Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena kroz projekt Inicijative mladih SI2M (Inicijativa mladih Sportsko - intelektualne igre mladih), koji financira Grad Karlovac, organizira jednodnevne sportsko - intelektualne aktivnosti za organizacije civilnog društva na području grada Karlovca koje se aktivno bave mladima. Cilj Inicijative mladih SI2M je umrežavanje i ojačanje međusobne povezanosti i timskog rada između OCDA-a grada Karlovca.


Dječje igralište u Grabriku

Petak, 27.09.2019. u 13:00h

Ulaz: Besplatan

Navigacija

Web

Dodaj u kalendar

2b7a66617286301fd5954d0eda7ff9f8 © 2018